HUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTBHUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTB
HUAWEI ShanYao Android 4.0 MTK6577 Dual-core 1G MHz 4.3''QHD 1G RAM+4G ROM OTB